Freie Universitšt Berlin | Motel One | DeGruyter    
De Gruyter Rechtswissenschaften Verlags-GmbH bekam einen Fassaden Schriftzug.

Waltersdorfer Chaussee 157 12355 Berlin - Telefon: +49 (0) 30 214 79270 - Telefax: +49 (0) 30 214 79276 - Email: produktion@schilder-hampel.de